Objectius

Mitjançant aquesta formació, es vol fer una revisió i actualització dels coneixements d'anatomia i fisiologia aplicades en l'adaptació de lents de contacte. Aprofundir en la descripció de les tècniques d'adaptació de lents hidrofíliques i gas permeables per a la correcció d'errors refractius i el coneixement del maneig de les complicacions associades al seu ús. Amb aquest curs, l'alumne podrà aprofundir i assolir els coneixements que permetran comprendre i actuar davant diferents casos d'adaptació de lents de contacte per contribuir en el confort visual dels pacients.

  • Conèixer l'anatomia i la fisiologia de la superfície ocular i com influeix en ella les lents de contacte.
  • Identificar les contraindicacions absolutes i/o relatives per al port de lents de contacte.
  • Descriure les tècniques biomicroscòpiques necessàries per a l'avaluació de l'adaptació i la detecció de complicacions.
  • Analitzar la selecció de paràmetres de lents hidrofíliques i gas permeables per a la correcció de defectes refractius.
  • Solució de problemes durant l'adaptació de lents hidrofíliques i gas permeable.
  • Identificar les complicacions associades a l'ús de lents de contacte i establir criteris clínics de maneig i readaptació d'aquests pacients.

Docent

Javier Rojas Viñuela

Optometrista  i Màster en Optometría Clínica Avançada i Investigació. Fellow American Academy of Optometry (Tampa FL, 2004). Diplomate, Cornea, Contact Lenses and Refractive Technologies (New Orleans LA, 2015). Fellow Scleral Lens Society. Membre del comité d’admisionas de l’Academia Americana d’Optometria. Director técnic de Natural Optics Balaguer


Programació

El curs es presenta en modalitat a distància mitjançant classes magistrals del docent distribuïdes en quatre sessions d’una hora en quatre dies lectius. L'alumne disposarà del material dies abans de la realització del curs per tal d'estudiar-lo de manera individual. L'avaluació constarà de dues proves tipus test. La primera prèvia al curs i la segona una vegada finalitzat el curs.


Activitat alumne prèvia al curs

Del 10 de setembre al 21 de setembre

10 dies abans de l’inici del curs, els alumnes rebran els apunts perquè puguin preparar-se les sessions del 21 al 24 de setembre. Juntament amb els apunts, també se'ls farà arribar un examen previ.


Programa sessions amb docent on-line del 21 al 24 de setembre

1. Dilluns 21 de setembre de 15.00 a 16.00 hores

1.1. Anatomofisiologia de la superfície ocular aplicada a les lents de contacte. 

        Suport de vídeo (10 minuts)

1.2. Impacte de les lents de contacte en la superfície ocular. Suport de vídeo (10 minuts)

2. Dimarts 22 de setembre de 15.00 a 16.00 hores

2.1. Examen previ a l'adaptació de les lents de contacte. Suport de vídeo (15 minuts).

2.2. Lents hidrofíliques. Adaptació i solució de problemes.

3. Dimecres 23 de setembre de 15.00 a 16.00 hores

3.1. Lents gas permeable. Adaptació i solució de problemes

4. Dijous 23 de setembre de 15.00 a 16.00 hores

4.1. Complicacions per l'ús de les lents de contacte.


Activitat alumne posterior

Del 24 de setembre al 9 d’octubre

Una vegada finalitzats els 4 mòduls, els alumnes disposaran de 10 dies per realitzar la prova posterior dels coneixements adquirits.

El curs es presenta en modalitat a distància mitjançant classes magistrals del docent distribuïdes en quatre sessions d’una hora en quatre dies lectius. L'alumne disposarà del material dies abans de la realització del curs per tal d'estudiar-lo de manera individual. L'avaluació constarà de dues proves tipus test. La primera prèvia al curs i la segona una vegada finalitzat el curs.


Ubicació i preu

Metodologia: Online a través d’enllaç i contrasenya a la plataforma Àgora optomètrica

Preu: 

Òptics optometristes col·legiats al COOOC: 35,00 euros

Òptics optometristes col·legiats en altres col·legis: 70,00 euros

Titulats en òptica i optometria no col·legiats i altres professionals: 70,00 euros

Estudiants: 20,00 euros


Acreditació

Pendent de confirmació pel CCFCPS (Vàlids per la VPC).


Inscripció

Data límit d’inscripció: 4 setembre.

Per tal de formalitzar la inscripció, cal enviar el comprovant de pagament a formacio@coooc.cat juntament amb el NOM DEL CURS i les dades de la persona inscrita:

(NOM,COGNOM, Nº COL•LEGIAT, TELÈFON i CORREU ELECTRÒNIC).

Número de compte: LA CAIXA ES70.2100.0923.7602.0020.4391