OBJECTIUS 

Aquest curs es pretén dotar a l'òptic optometrista les habilitats clíniques necessàries per a l´avaluació de la visió binocular. donant les eines necessàries per interpretar les dades clíniques i ser capaços de fer el diagnòstic de les disfuncions acomodatives i de la visió binocular

  • Desenvolupar habilitats de comunicació i elaboració d’històries clíniques.
  • Conèixer els principis de la visió binocular emfatitzant especialment en el diagnòstic diferencial.
  • Tenir les capacitats per mesurar, interpretar i tractar les anomalies oculomotores, acomodatives i de binocularitat

Docents

Montse Augé Serra

Diplomada en òptica i optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya (1985), llicenciada en psicologia amb especialitat en clínica (2002) i màster d’especialització en optometria comportamental i teràpia visual per la UPC (2010). Cap de la vocalia de Prevenció Visual, Visió Infantil i Teràpia Visual del COOOC.

Cati Poveda Martínez

Diplomada en Òptica i Optometria per l’Escola Universitària d’Òptica i Optometria de Terrassa, màster d’especialització en Optometria Comportamental i teràpia visual i màster en Posturologia Clínica. Especialitzada en teràpia visual i posturologia des de fa més de 20 anys. Responsable del Centre Brock de Salut Visual a Mataró. Membre de la vocalia de Prevenció Visual, Visió Infantil i Teràpia Visual del COOOC.


Programació
El curs es presenta en modalitat semipresencial, l'alumne disposarà del material per a l'auto estudi i d'un examen previ a la realització de la part presencial. La sessió presencial s'estructurarà en una jornada on es tractaran els temes teòrics i es realitzaran activitats pràctiques la jornada finalitzarà amb la realització d'una prova d'avaluació dels coneixement adquirits en el curs. 


Activitat alumne prèvia al curs

Del 18 de setembre al 4 d'octubre

10 dies abans de l’inici del curs, els alumnes tindran disponibles a l'àgora optomètrica els apunts perquè puguin preparar-se la sessió del 4 d'octubre. Juntament amb els apunts, també se'ls farà arribar un examen previ que poden realitzar des de la mateixa plataforma.


Programa sessió presencial 4 octubre

A confirmar


Ubicació i preu

Metodologia: 

Part no presencial: a través d’enllaç i contrasenya a la plataforma Àgora optomètrica 

Part Presencial: una sessió presencial a la seu del COOOC (C/ Comte Borrell, 179 – 183 · 08015 Barcelona)

Preu: 

Òptics optometristes col·legiats al COOOC: 

Òptics optometristes col·legiats en altres col·legis: 

Titulats en òptica i optometria no col·legiats i altres professionals: 

Estudiants: 


Acreditació

Pendent de confirmació pel CCFCPS (Vàlids per la VPC).


Inscripció

Data límit d’inscripció: 

Per tal de formalitzar la inscripció, cal enviar el comprovant de pagament a formacio@coooc.cat juntament amb el NOM DEL CURS i les dades de la persona inscrita:

(NOM,COGNOM, Nº COL•LEGIAT, TELÈFON i CORREU ELECTRÒNIC).

Número de compte: LA CAIXA ES70.2100.0923.7602.0020.4391
OBJECTIUS

Dotar els optometristes d'un model de procediment clínic, basat en un protocol ordenat, que els permeti identificar, classificar i manejar el tipus d'estrabisme per a poder minimitzar els efectes adversos que comporta la presència d'estrabisme en la qualitat de vida dels vostres pacients.


DOCENT

Teyma Valero

Màster en Investigació i Optometria Clínica en Ciències de la Visió per la UEM, Bachelor of Science i Master of Science in Clinical Optomotry pel Pennsylvania College of optometry (Salus University), Màster en Optometria Clínica pel Centre Boston d’Optometria, Diplomada en Òptica i Optometria per la Universitat de Murcia.

Ocupa la gerència del Centre d’Optometria Valero a Torrevieja (Alicante). Combina la seva activitat clínica impartint cursos d’Optometria Clínica i Pediatria.


METODOLOGIA

El curs està organitzat en dos mòduls teòrics diferents i complementaris. Per una banda, una part no presencial en la qual se subministra als alumnes un document per a L’autoestudi amb el contingut teòric de la sessió.

Per una altra, a la part presencial es desenvolupa l’explicació del ponent sobre els casos i es mostren imatges, algorismes i esquemes. Finalment, es farà un torn de preguntes sobre tot allò explicat. Després de la part presencial, es realitzarà una prova de coneixement.


UBICACIÓ I HORARIS

Horari part presencial: 23 de gener (9:30-20:30 hores)
Lloc: seu del Col•legi (C/ Comte Borrell, 179 – 183 • 08015 Barcelona).
Preu:
Òptics optometristes col·legiats al COOOC: 65,00 euros
Òptics optometristes col·legiats en altres col·legis: 130,00 euros
Titulats en òptica i optometria no col·legiats i altres professionals: 166,00 euros

Crèdits: Pendent de confirmació pel CCFCPS (Vàlids per la VPC).
Límit de participants: 25 persones.
Data límit d’inscripció: 5 de gener.

INSCRIPCIÓ

Per tal de formalitzar la inscripció, cal enviar el comprovant de pagament a
formacio@coooc.cat juntament amb el NOM DEL CURS i les dades de la persona inscrita (NOM,COGNOM, Nº COL•LEGIAT, TELÈFON i CORREU ELECTRÒNIC).
Número de compte: LA CAIXA ES70.2100.0923.7602.0020.4391

(*) Avisar en cas d’intoleràncies alimentàries.


CONTACTE

Dept. formació: formacio@coooc.cat

T.934245102