Aquest curs d’optometria pediàtrica, es basa amb la demanda dels òptics optometristes per donar cobertura a la creixent necessitat de poder atendre a la població infantil.  Necessitat alimentada pel coneixement cada vegada mes ampli, de la relació entre visió i aprenentatge, dins el mon educatiu i pediàtric.

Docent: Rosa Maria Parés

Tarragona - 28/04/2018

Barcelona - 29/04/2018

Lleida - 06/05/2018

Girona - 20/05/2018

ENTRENAR L'ESCOLTA PER MILLORAR LA VISIÓ

BARCELONA - GENER 20128

MARTA FRANSOY

El delegat territorial del COOOC a Lleida, Juan Carlos Viñuela, oferirà el curs Protocols diagnòstics en l’examen optomètric i procediments clínics a la província de Tarragona el proper dia 17 de juny.

El proper dia 28 de maig el COOOC presenta el nou curs "Entrenar l'escolta per millorar la visió: una tècnica complementària per l'optometrista" impartit per l'optometrista Marta Fransoy, especialista en reeducació de l'escolta i optometrista comportamental i teràpia visual.